مجتمع خیریه مهدیه اصفهان

 

سایت مهدیه اصفهان

 

برنامه پزشکان متخصص و فوق تخصص درمانگاه

کليه و مجاري ادراري

شنبه

دکتر قدسي 12:45 بعدازظهر

يکشنبه

دکتر انشايي 9 صبح
دکتر بقايي 18:30 بعدازظهر

دوشنبه

دکتر قدسي 12:45
دکتر انشايي 17بعدازظهر

سه شنبه

دکتر بقايي ساعت 12:30

چهار شنبه

دکتر قدسي 12:45 بعدازظهر

پنج شنبه

دکتر بقايي ساعت 12:30

جمعه

تغذيه

شنبه

خانم شریف (کارشناس تغذیه و رژیم درمانی ) 16:30 بعدازظهر

يکشنبه

دوشنبه

خانم شریف (کارشناس تغذیه و رژیم درمانی ) 16:30 بعدازظهر

سه شنبه

دکتر صفوي 16 بعداز ظهر

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

پوست و مو

شنبه

دکتر پدرام يوسفي 10:30صبح

يکشنبه

دکتر واعظي 9صبح

دوشنبه

سه شنبه

دکتر واعظي 16:30 بعد از ظهر

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

اطفال

شنبه

دکترمقدادي 9صبح
دکتر پورصيرفي 20:30شب

يکشنبه

دکتر مقدادي 9صبح

دوشنبه

دکتر مقدادي 9صبح
دکترپورصيرفي 20:30شب

سه شنبه

دکتر مقدادي 9صبح

چهار شنبه

دکتر مقدادي 9صبح
دکترپورصيرفي 20:30شب

پنج شنبه

دکترپورصيرفي 11صبح

جمعه

اعصاب و روان

شنبه

دکتر  شادفر 9 صبح

يکشنبه

خانم دکتر رفيع زاده 17 بعدازظهر

دوشنبه

خانم دکتر اسماعیلی 10 صبح

سه شنبه

دکتر سالاری مقدم 18:30

چهار شنبه

دکتر سالاری مقدم 9صبح

پنج شنبه

جمعه

داخلي

شنبه

خانم دکتر کاظمي 9:30 صبح
دکتر فريدون يوسفي 16 بعدازظهر

يکشنبه

خانم دکترکاظمي 9:30صبح
دکتر فريدون يوسفي 16 بعدازظهر

دوشنبه

خانم دکتر کاظمي 9:30 صبح
دکتر فريدون يوسفي 15:30 بعدازظهر

سه شنبه

خانم دکترکاظمي 9:30 صبح
دکتر فريدون يوسفي 16 بعدازظهر

چهار شنبه

خانم دکتر کاظمي 9:45
دکتر فريدون يوسفي 16 بعدازظهر

پنج شنبه

خانم دکتر کاظمي 9:30

جمعه

گوش و حلق و بيني

شنبه

يکشنبه

دکتر نريماني 10:30 صبح

دوشنبه

خانم دکتر کازرونی  17:30 صبح

سه شنبه

دکتر نريماني 16:30 بعد از ظهر

چهار شنبه

خانم دکتر کازرونی  17:30 صبح

پنج شنبه

دکتر نريماني ساعت 16:30 بعدازظهر

جمعه

ارتوپدي

شنبه

 دکتر دلاوری 11 صبح

خانم دکتر ذبیحی (متخصص طب فیزیکی) 17:00

يکشنبه

دکتر حافظ القراني 11صبح

دکتر عليمي 15:30بعد از ظهر

دوشنبه

دکتر دلاوری 10 صبح

سه شنبه

دکتر حافظ القراني 11صبح

چهار شنبه

دکتر عليمي 8:30 صبح

پنج شنبه

خانم دکتر ذبیحی (متخصص طب فیزیکی) 9 صبح

جمعه

زنان و مامايي

شنبه

خانم دکترزماني 10صبح
خانم دکترهفت برادران 12 ظهر
خانم مسيبي 17 بعدازظهر

يکشنبه

خانم دکتر رسولی 10 صبح
خانم حسين زاده 17 بعدازظهر

دوشنبه

خانم دکترزماني 10صبح
خانم راوش 16:30بعدازظهر

سه شنبه

خانم دکترپژمان منش 11صبح
خانم حسين زاده 17 بعدازظهر

چهار شنبه

خانم دکترهفت برادران 9:30صبح
خانم مسيبي 17 بعدازظهر

پنج شنبه

خانم دکترکاوياني 10 صبح
خانم راوش 16:30بعدازظهر

جمعه

جراح عمومي

شنبه

خانم دکتر قاضي نوري 8 صبح

يکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

خانم دکتر قاضي نوري 10صبح

پنج شنبه

جمعه

قلب و عروق

شنبه

يکشنبه

دکترشعله ور 8 صبح فوق تخصص قلب وعروق
دکترکاظمي 17بعدازظهر

دوشنبه

سه شنبه

دکتر سيد علي کاظمي 15:30 بعد از ظهر

چهار شنبه

پنج شنبه

دکتر خانجاني 7:30 صبح
دکتر سيد علي کاظمي 17 بعد از ظهر

جمعه

گوارش

شنبه

دکتر طبائي 16 بعدازظهر

يکشنبه

دکترطبائي (تست ریه و آندوسکوپي) 11صبح

دوشنبه

دکترطالبي (فوق تخصص گوارش آندوسکپی) 11 صبح

سه شنبه

دکتر طبائي 13 بعد از ظهر

چهار شنبه

دکترطبائي (تست ریه و آندوسکوپي) 11صبح

پنج شنبه

جمعه

مغز و اعصاب

شنبه

دکتر رضوي 10:30صبح

يکشنبه

خانم دکتر حسینی 9 صبح

دوشنبه

خانم دکتر حسینی 9:30 صبح

سه شنبه

خانم دکتر میر محمد صادقی 17 بعدازظهر

چهار شنبه

دکتر احمدرضا رفیعی 11صبح

پنج شنبه

دکتر نصر اصفهانی 13:00

جمعه

دیابت ، پوست و تغزیه

شنبه

دکتر صادقی صبح و بعدازظهر

يکشنبه

دکتر صادقی صبح و بعدازظهر

دوشنبه

دکتر صادقی صبح و بعدازظهر

سه شنبه

دکتر صادقی صبح و بعدازظهر

چهار شنبه

دکتر صادقی صبح و بعدازظهر

پنج شنبه

دکتر صادقی صبح

جمعه

روماتولوژي

شنبه

خانم دکتر مؤبدي (فوق تخصص روماتولوژی)  9 صبح

يکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

چشم

شنبه

دکتر علينقيان 9 صبح

يکشنبه

دکتر علينقيان 9 صبح

دوشنبه

دکتر علينقيان 9 صبح

سه شنبه

دکتر بخت آور (فوق تخصص شبکيه) 9:30 صبح

چهار شنبه

دکتر بخت آور (فوق تخصص شبکيه) 9:30 صبح

پنج شنبه

دکتر بخت آور (فوق تخصص شبکيه) 9:30 صبح

جمعه

غدد و متابوليسم

شنبه

يکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

خانم دکتر عليان 9 صبح

جمعه

عفونی داخلی

شنبه

يکشنبه

دوشنبه

آقاي دکتر اشجع 18

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

نفرولوژي

شنبه

يکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

دکتر رئيسي (فوق تخصص نفرولوژی) 9صبح

چهار شنبه

پنج شنبه

دکتر رئيسي (فوق تخصص نفرولوژی) 9صبح

جمعه

 

برنامه پزشکان عمومی درمانگاه

 

 

مجتمع خیریه مهديه اصفهان

آدرس: جمهوری اسلامی ایران- اصفهان - خیابان رباط

تلفن دفتر مجتمع مهدیه اصفهان : 33351000 - 031

031-34429946-7 :درمانگاه

isfahanmahdieh@gmail.com